Dokument

Stadgar
Krokviks Samfällighetsförening stadgar reg 2011-12-19

Protokoll från föreningsstämma
Föreningsstämma 2013-05-26
Föreningsstämma 2014-05-18
Föreningsstämma 2015-05-17
Föreningsstämma 2016-05-22
Föreningsstämma 2017-05-28
Föreningsstämma 2018-05-27
Föreningsstämma 2019-05-26
Föreningsstämma 2020-05-24
Föreningsstämma 2021-05-30

Föreningsstämma 2022-05-29
Föreningsstämma 2023-05-21

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2022

Trivselregler                            Trivselregler_rev_2018-05-01[1]
Här finns även regler för om- och tillbyggnad, staket mm under rubriken ”Byggverksamhet”.

Brandposter                             Brandposter

Kartor
Tomtkarta 1965                                             Tomtkarta från 1965
Tomtkarta 2011                                             Förrättningskarta 2011

Kulturhistorisk bebyggelse  Mer information  

Policy för behandling av personuppgifter – GDPR