Arkiv

 

2020

Höstnytt
Säsongen går mot sitt slut. En underlig sommar men med mycket folk i området och med stundtals riktigt fint väder.
Sophusen i område 1 och 3 stängs efter sista ordinarie soptömningen som är den 9 september 2020. För de som fortfarande är kvar finns möjligheten att använda sophuset i område 2 som vi stänger den 23 september.

I höst skall vi försöka skjuta av en del kaniner när de flesta husen är tomma. Kaninerna har varit många i år och dom verkar trivas bra hos oss men många i området vill gärna slippa dom.

 
9 april Sophusen öppnas
24 maj Årsmöte
19 juni Inställt i år! (Kl.10.00 klär vi midsommarstången)

Inställt i år! (Kl.14.00 Midsommarfest)

4 juli Kl.10.00 Städdag

Inställt i år! (Kl.14.00 Förfriskningar)

9 september Sophus 1 och 3 stängs*
23 september * Mittområdets sophus stängs.

Då många använder stugorna i september håller vi ett sophus öppet till den 23 september.

 

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 

 

2019

Föreningens fotbollsplan är under upprustning. Nuvarande fotbollsmål har rötskador, målningsbehov och även näten är trasiga. Nya fotbollsmål är beställda och levereras i början av juli. Storleken på målen är för 7-manna plan så i samband med montering kommer även fotbollsplanen att utökas till de mått som gäller för en 7-manna plan. Nya målen beräknas vara på plats någon gång under V28.

2018

Bilder från midsommar 2018. Vädret, ny festkommitté och nya musikanter gjorde att festen blev lyckad som vanligt.
 
2017
 
Asfaltering av vägarna
Vi har nu fått våra vägar asfalterade. Undantaget första halvan av Saravägen som bedömdes vara bra. I samband med detta jobb fick vi en ny dagvattenbrunn på Saravägen för att bli av med det vatten som tidigare samlats på vägen. Tack Vägföreningen för välvilligt behandling av den motion vi lämnade in förra året.
 
Boulebanan
Boulebanan var i sådant skick att det inte kändes som en aktivitet på städdagen utan ett större grepp skulle krävas. Några var för en renoveringen och ingen var emot och styrelsen har nu gått vidare med att kontakta entreprenör för att göra den fin och spelbar igen.
Banan beräknas stå spelklar till våren 2018 och turnering utlovas för att återuppväcka intresset.

Några bilder från 2017
Midsommar

P1090344 P1090348 P1090350 P1090352 P1090364 P1090370 P1090378

Arbetsdagen

P1090395 P1090401 P1090402 P1090406


 2016

Bilder från 2016.

Midsommar

Lottförsäljning Midsommarfest Ringdans Ringdans_2Barhäng Små_grodorna Slutsålt Lottförsäljning Förfriskningar

Arbetsdag
Arbetslaget Basen Hur ska vi fixa detta- Välkommen till

Belöningen
Korvkön working crewLoppis1 Loppis2 Loppis3

Städdag

Reservera lördagen den 9 juli till vår städdag då vi gemensamt går ut och snyggar till och fixar det som behöver förbättras. Efteråt samlas vi kring korvgrytorna med lite förfriskning.
I år blir det även ”loppis” där vi kan sälja eller fynda. Länk till inbjudan:
Aktivitetsdag 2016

Grannsamverkan

Styrelsen i Krokviks samfällighetsförening har diskuterat vilka möjligheter som finns för att förenkla och förbättra uppmärksamheten i området. Idag har de flesta av oss en ”smartphone” och med det ges nya möjligheter. TUVA är namnet på en kostnadsfri  app som är utvecklad för grannsamverkan och vi har skapat en grupp för vårt område som heter ”Kroksam”. I den kan gruppmedlemmar utbyta textinformation och bilder. Om någon t.ex. ser eller undrar över något som pågår kan man enkelt göra ett inlägg som då når alla medlemmar på direkten. Kanske kan vi förhindra ett brott eller lugna någons oro.
För att ansluta till gruppen behöver du ladda ner appen som du lättast når via www.tuva.co och därefter söka upp vårt område via kartan. Du kommer då att se en grupp som heter ”Kroksam” och därefter ansöker du om att bli medlem i gruppen. Godkännande av nya gruppmedlemmar görs av sekreteraren, Mikael Thörner, och när detta är utfört är allt klart.

Vår förhoppning är att så många som möjligt blir medlemmar och att vi med gemensamma krafter kan öka uppmärksamheten i området.
Om du har några frågor eller andra funderingar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Parkeringen vid infarten

Under hösten -15 grävdes ett ”makadamdike” längs Krokviksvägen för att ta hand om det ytvatten som rinner över vägen in på vårt område. Diket ansluter till en befintlig dagvattenbrunn strax efter grinden till Lilla Krokviksvägen 1. Höstens regn visade att dräneringen fungerade bra.
Nästa steg blir att göra ett parkeringsräcke utefter Krokviksvägen. Infart till parkeringen kommer att bli från Emmavägen. Vi räknar med att detta skall ske tidigt i vår.
Dike Makadamdike

Stök i vinter
Jul och nyårshelgen har varit lite stökigare än vanligt med påverkade, bilkörande ungdomar, oförsäkrade bilar och polisingripande, i vårt närområde.
Flera avställda bilar har kört och även parkerat hos oss. En av dessa bilar körde ner vårt nya brevlådeställ på Johannavägen i julhelgen. Bilen var oförsäkrad.
Före Juldagen -15 Efter

Boule

Boule Vår boule-bana står mestadels tom. Varför inte utmana grannarna, ta med förfriskningar och använd planen. Saknas utrustning? I förrådet på område 1 finns 2 satser med klot att låna. Tisdagar kl. 18.00 är vi några som börjat spela lite. Kom gärna hit och var med. Det enda som behövs är ett glatt humör.


2015

Aktivitetsdagen 2015
Fyllda av arbetslust gick medlemmarna ut för att gemensamt snygga till området. Vädret var nästan för bra, varmt och soligt, men en hel del blev gjort…
-Dörr blev bytt på förråd i område 1 och 3
-Soprummet på område 3 färdigställdes
-Brevlådestället på Johannavägen byttes ut
-Det målades på förråden och städades i dom
-Det rensades upp och snyggades till runt vårt område
Dörr 1 Dörr 1b  Dörr 3b  Hus 3 färdigt  Brevl Johanna  Hus 2b
Efter detta samlades vi runt korvgrytorna för lite förfriskningar med tilltugg.
Vid korvgrytan  Christine o Marie
Tack Christine och Marie för att ni fixade detta till oss.

Midsommarfirande 2015
Vädret såg inte roligt ut i år men på något sätt lyckades någon (festkommittén??) ordna till en lucka mellan molnen så att lotterier, fiskdamm, förfriskningar och dans kring midsommarstången kunde ske i fint väder. När detta väl var avklarat kom regnet.
Stången Musikanter_2015 (800x417)Hänga_tvätt_ (800x545)
Lotterna gick åt!  Slutsålt (800x502)
Barhäng!              Barhäng (790x555)

Stort tack till festkommitté och musikanter för en trevlig fest!

Fortum byter ut luftledningar mot markkabel i vårt område
Just nu är det lugnt i området då Fortums grävare tagit semester. Grävningarna i området är i princip klara. Återstår är att byta ut transformatorstationen, koppla över från luftledningar till markkabel samt att riva luftledningen.
Karta:  Fortum ny markkabel
2015-07-20

 

 

 

 

Trivselregler
Vid styrelsemöte 23 feb beslöts om ett tillägg till föreningens trivselregler avseende byggverksamhet. Se under flik ”dokument”.
2015-03-01

Underhåll av sophuset på gård 1

Vid styrelsemöte 23 feb konstaterades att föreningen har underhållsansvar för sophuset, även för den del av byggnaden som upplåtits till bastu. Ansvaret avser bärande stomme som tak, väggar, golv och bjälklag. Beslutades att nödvändiga reparationer kan utföras under året inom ramen för reparationsbudget.

Styrelsen konstaterade också att de renoveringsåtgärder som erfordras för att kunna utnyttja utrymmet för bastuändamål t.ex. ytskikt, VA-installation mm inte kan bekostas av föreningen. Styrelsen tar inga ytterligare initiativ i denna fråga, utan detta överlåts till intresserade medlemmar.

2015-03-01

Bastuenkäten

Styrelsen har sammanställt resultatet av bastuenkäten.

42st medlemmar har svarat på enkäten. Styrelsen kan konstatera att en majoritet av medlemmarna inte har något behov av en gemensam bastu och duschanläggning och har därför beslutat att inte arbeta vidare med frågan.

För mer information, se sammanställning.

Telia Öppen Fiber
Skanova har nu lagt ner plaströr för fiberanslutning i hela vårt område. Från början var avsikten att gå i befintliga telefonrör men detta gick inte så man har i stället grävt i kanterna på alla våra gator och lagt ner rören. Varje hus har sitt rör.
Utefter Krokviksvägen trodde man i det längsta att det skulle gå att använda befintliga betongrör men även detta misslyckades så man fick gräva även här. På denna sträcka lade man även ner ett extra rör för framtida bruk. Skanova har nu grävt fram till transformatorn på ängen.
Resterande del av Krokviksvägen kommer Fortum att lägga ner i samband att man byter luftledningar till mark-kabel. Vi kommer då att slippa luftledningarna över vår äng. Inkoppling, för de som beställt fiber, är inte tidsplanerat ännu men skall ske före maj 2015.
Vår sommarvattenledning blev avgrävd. Den låg på ett ställe vi inte visste om. (på gästparkeringen nära Emmavägen 100). Den är givetvis lagad igen.

Vattenläcka!
17 december sprack huvudvattenledningen på ”gärdesgårdsvägen” igen! Denna gång några meter från där den sprack förra gången vid hus nr 78/sophus 3.
Vid arbetet grävdes en av våra el-kablar av. Läckan fixades under kvällen och elkabeln 2 dar senare.

Sophus 3
Sophuset har byggts om under hösten. Dörren till soptunnorna har flyttats till den södra gaveln samt bytts till en storlek som renhållarna kräver. För att detta skulle gå att göra fick även taket modifieras.Lite småjobb kvarstår som vi själva får fixa till sommaren.

 

Ta en cykeltur och testa Ginstleden!

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

ÅSEF, film från 1990, klicka här.

DVD omslag liten

(Filmen visas i 15 minuter. Om du vill se hela filmen som är 1 timma 33 minuter måste du ladda ner den till din enhet, ca. 900Mb)

Städdagen 2014
På städdagen snyggade vi till i vårt område, städade förråd och lagade sånt som gått sönder. Resultatet av våra ansträngningar blev riktigt bra.
Vädret var soligt och varmt och uppslutningen var god men kunde varit bättre.
Efteråt smakade varm korv med förfriskningar riktigt bra.
Tack Marie och Christine för detta.

Omr-1-startklara  Område 1 startklara
Omr-1-klara Område 1 efter avslutat arbete
Gärdesgården Gärdesgården blir synlig
Efteråt smakade det bra med korv mm.
Förfriskningar Forfriskn-4  Forfriskn-3 Forfriskn-2

 

Midsommarfesten 2014  Midsommar

Midsommarafton blev lyckad. Soligt och lugnt väder.
Lotter, förfriskningar, fiskdamm och dans kring midsommarstången var populärt.
Stort tack till festkommitté och musikanter för en trevlig fest .

P1010515 P1010497  P1010494  P1010517