Historia

KORT OM FÖRENINGENS HISTORIA OCH BAKGRUND.
Åsa Småstugeförening bildades 1958 av personer som haft sitt sommarboende på den stora campingplatsen i Åsa, delvis under ganska primitiva förhållande. Som en följd av tvistigheter om sättet och platsen för camping kom myndigheterna med förslag på andra lämpliga områden i Åsa för ”permanentcampare”, först Rågelund och sedan det område där föreningen nu finns. Området ägdes av intendent Hans Skantze, Västervik, och han var villig att utarrendera ett område på 40.410 kvm för en årshyra på 400 kr under 25 år. Detta skedde 1957.
Åsa Bad och Camping-förening, där initiativtagarna till vår förening fanns, accepterade. Nästa steg var att annonsera marken i annons i GP och hugade spekulanter erbjöds resa med buss från Göteborg till Åsa.
De 57 erbjudna tomterna fann snart intressenter redo att teckna kontrakt.
1958 startade planeringen med bl.a. en omfattande dränering av det vattensjuka området och sedan startade byggandet. Stugorna byggdes på torpargrund med en boendeyta på 24 kvm.
Så småningom dök tanken upp att köpa området av Skantze och detta skedde endast 4 dagar före julafton 1965 efter lång tvekan och många möten och debatter.
Köpesumman löd på 250.000 kr, varav 125.000 kr skulle erläggas kontant och resten via lån på 10 år.
Föreningens namn och föreningsform ändrades till Åsa Småstugor Ekonomisk Förening. Detta var en praktisk lösning, man ägde sitt hus och indirekt ”ägde” man tomten via sitt medlemskap i den ekonomiska föreningen.
Några personer som spelat betydelsefulla roller för föreningens uppkomst och utveckling är Herbert Sellen, föreningens drivande kraft och ordförande under de 10 första åren, vidare Per Uno Åvall, Åke Johannesson, Erik Börjesson, Gösta Alemar, Folke Killander, Allan Magnusson, Sten Nilsson och Evert Hansson.

Till ovanstående lista skall även Kurt Johansson läggas. Till föreningens 30-årsfirande tog han fram en minnesskrift.  Han gick runt och samlade in fotografier och berättelser från tiden då området byggdes upp. Han var aktiv i styrelsen och höll i gemensamma aktiviteter, poäng-promenader mm.
Öppna minnesskriften här: 30-årsjubileum (kan ta en stund att ladda ner)

Viktiga milstolpar i föreningens historia:

1958 Åsa Småstugeförening bildades och husen började byggas.

1960 Den ursprungliga fotogenlampe-belysningen ersattes av elektricitet.

1965 Åsa Småstugor Ekonomisk Förening bildades i samband med att den förut arrenderade marken förvärvades

1981 Föreningen anslöt sig till det kommunala vatten och avloppsnätet på förmånliga ekonomiska villkor baserade på ett tidigare avtal som fortfarande gällde.

1987 Föreningens dräneringssystem förbättrades. Dräneringsrör drogs in på alla vägar med möjligheter till anslutning för alla medlemmar.

1990 Området filmades och du kan se filmen genom att klicka här.

DVD omslag liten

Kameran sköttes av Sten Nilsson och kommentator är Kurt Johansson.
Filmen är 1 timme och 33 minuter lång. Via länken ovan så ser du endast de första 15 minuterna. Om vill se hela filmen måste du ladda ner den till din enhet, ca. 900Mb.

1991 Föreningen fick förfrågan om att vara med och köpa restfastigheten Åsa 5:3. I området ingick stranden från gränsen till folkhögskolan till och med båthuset samt sandstranden i Krokvik.
Föreningen ville men fick inte köpa marken ensam utan Krokviks Intresseförening bildades som sedan köpte stranden av Skantze. Delägare I denna förening är förutom vår förening även Åsa Båtförening, Krokvik samt många fastighetsägare i närområdet.
Köpeskillingen 200.000 kr samlades ihop med råge och marken inköptes.

2007 Frågan om friköp av de arrenderade tomterna har under årens lopp tagits upp flera gånger men röstats ner. Nu väcktes denna fråga igen och efter många möten och diskussioner kunde denna process påbörjas.

2012 Lantmäteriet är klar med avstyckningarna och under året friköptes samtliga arrendetomter av de tidigare arrendatorerna. En av fördelarna med detta var att nu gick stugorna att belåna och nästan direkt påbörjades renovering av många hus.
Krokviks Samfällighetsförening bildades i samband med avstyckningen för att förvalta samfälld mark.
Restfastigheten Åsa 5:198 (samfälligheten) förvärvades av Krokviks Samfällighetsförening.

2014 Åsa Småstugor Ek. För. likviderades och förvaltningen av samfälld mark och egendom fortsatte i samfällighetsföreningen, även kallad ”Kroksam”.