Styrelse

Styrelse och funktionärer

Ordförande Pontus Gunnäs pontus@kroksam.se
 Kassör  Ingvar Lundahl ingvar@kroksam.se
 Sekreterare  Claes Höckersten claes@kroksam.se
 Vice ordförande  Anders Freding andersf@kroksam.se
 Vice sekreterare  Lars Dahlberg lars@kroksam.se
     
 Suppleant  Ronny Magnusson ronny@kroksam.se 
 Suppleant Magnus Bank magnus@kroksam.se
     
 Revisor  Maria Block maria@kroksam.se
 Revisorssuppleant  Hans Skoglund hans@kroksam.se
     
 Valberedning, sammankallande  Anders Barkman anders@kroksam.se
 Valberedning  Vakant @kroksam.se

uppdaterad 2023-05-21