Kontakt

Föreningens postadress är:

Krokviks Samfällighetsförening
Saravägen 12, c/o I. Lundahl
439 54 ÅSA
Postgiro   82858-2
Bankgiro  566-8785
Org. nr.    717913-4791
Mailadresser finns under flik ”Styrelse”