Aktuellt

2024

Kallelse till årsmöte!
Plats: Löftadalens Folkhögskola
Datum: 19 maj, 2024  kl. 11.00
Årsmöteshandlingar

Årets kalender:

Sophusen öppnas i ården 26 april och stängs den 18 september.
Årsmöte söndag den 19 maj 2024. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i mars månad.
Midsommarfest fredag 21 juni, 2024
Städdag lördag 6 juli, 2024

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare
OBS!    Under vinterhalvåret kommer hjärtstartaren vara  placerad på Johannnavägen 82.