Aktuellt

2023

Kallelse till årsmöte den 21 maj, 2023 i Löftadalens Folkhögskola.
Årsmöteshandlingar

Årets kalender
OBS! NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTET OCH STÄDDAG
(I utskicket i februari angavs fel dag för städdagen och Årsmötet hamnade på Mors Dag)
Sophusen öppnas den 29 april och stängs den 20 september.
Årsmöte söndag 21 maj 2023. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i mars månad.
Midsommarfest 23 juni 2023
Städdag lördag 8 juli 2023

Kommunens byte av vattenledning.
Nedläggning av nya rör är nu gjort i vårt område och man kommer i mars ha nått etappmålet på toppen av Vitabergsvägen.
Sedan börjar arbetet med att koppla in de nya ledningarna.
Då kommer dom tillbaka för att gräva och koppla in alla husen på Emmavägen och i korsningarna mellan Gärsgårdsvägen och
Johannavägen och Margaretavägen

Sophämtning 2023
Guide för sopsortering

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare