Aktuellt

2022

Midsommarfirandet i år
Midsommarafton
10.00     Vi klär midsommarstången
14.00      Midsommarfirande med lotteri, fiskdamm och dans kring stången

Midsommardagen
14.00      Fotbollsmatch

Välkomna
Festkommittén

Årets kalender:
Sophus på område 2 öppnas den 15 april och övriga sophus öppnas den 29 april och stängs den 21 september.
Vi planerar optimistiskt för följande medlemsträffar men kan tvingas till ändringar om restriktionerna för sammankomster kvarstår.
Årsmöte söndag 29 maj 2022. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i mars månad.
Midsommarfest 25 juni 2022
Städdag lördag 9 juli 2022

Kommunens vattenledning
Vi har ju haft återkommande översvämningars då kommunens vattenledning gått sönder.
Under 2021 skedde detta 2 gånger så nu har kommunen beslutat att byta ut ledningen.
 Detta ska ske under 2022. Tidpunkten är ännu ej beslutad.
Detta kommer att stöka till det ordentligt på Emmavägen och Gärsgårdsvägen medan arbetet pågår.

Sophämtning 2022
Guide för sopsortering

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare