Aktuellt

2019

Föreningens fotbollsplan är under upprustning. Nuvarande fotbollsmål har rötskador, målningsbehov och även näten är trasiga. Nya fotbollsmål är beställda och levereras i början av juli. Storleken på målen är för 7-manna plan så i samband med montering kommer även fotbollsplanen att utökas till de mått som gäller för en 7-manna plan. Nya målen beräknas vara på plats någon gång under V28.

I väntan på sommaren kan kanske några bilder från midsommar 2018 pigga upp. Vädret, ny festkommitté och nya musikanter gjorde att festen blev lyckad som vanligt.
 
Datum att komma ihåg 2019:
14 april Sophusen öppnas
26 maj Årsmöte
21 juni

Kl.10.00 klär vi midsommarstången

Kl.14.00 Midsommarfest

6 juli

Kl.10.00 Städdag

Kl.14.00 Förfriskningar

11 september

Sophusen stängs

Oktober

Sommarvattnet stängs

Sophämtning sommaren 2019

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare