Aktuellt

 

2021

Datum att komma ihåg 2021:

(Sammankomster kan komma att påverkas av de pandemi-restriktioner som kan gälla vid dessa tillfällen)
 
30 april Sophusen öppnas
30 maj Årsmöte
25 juni

Kl.10.00 klär vi midsommarstången

Kl.14.00 Midsommarfest

10 juli

Kl.10.00 Städdag

Kl.14.00 Förfriskningar

22 september

Sophusen  stängs

   

Sophämtning 2021

 

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare