Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Vårt stugområde har blivit infört i ett bebyggelseregister över ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Det är Kba kommun, Länstyrelsen i Halland och Riksantikvarieämbetet som gjort en inventering av bebyggelsen i Halland.

Här är några länkar:

Kba kommuns register:
http://khb.kungsbacka.se/frmHus.asp?Husid=766

Riksantikvarieämbetet bebyggelseregistret:
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000024635&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true

BEBYGGELSEINVENTERINGEN I HALLAND:
http://www.kulturmiljohalland.se/bebyggelseinventering.html

Kulturmiljöprogram Kungsbacka (sid 206)

Wikipedia, Kulturmärkning i Sverige:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturm%C3%A4rkning_i_Sverige

Övriga byggnader i registret i vår närhet. (tryck på bilden för större format)
Kult_byggn_i_Åsa